24 Şubat 2013 Pazar

1935 Sayımına göre Edirne ve Kırklareli'nde Pomakça konuşanların nüfusu.


Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı 1927’de, ikinci nüfus sayımı ise 1935’te yapılmıştır. Sizlere şimdi 1935 nüfus sayımının Pomaklarla ilgili olan ve 1935 sayının Trakya  bölümünden  Edirne ve Kırklareli  kısmını aktarmak istiyorum.
(Sıralama alfabetik dizine göre yapılmıştır.Çok küçük oranlarda olan ana dilleri sıralamaya almadım.)
Edirne :……Erkek….Kadın….Toplam.
Türkçe:…….85362—84633…=169.995
Arnavutça:……111——–87…= 198
Boşnakça:……180——-177…=357
Bulgarca:…….608——-591…=1199
Emenice:………34———-41..= 75
İspanyolca:……57———82..= 139
Kıptice:……….870——-873…=1743
Kürtçe:………..220——-193…=413
Pomakça:….3 553—-3 622… =7 175
Rumca:………….16——–13…=28
Tatarca:………..185——170…=355
Yahudice:…….1 453——1 533…=2 986
Toplam:……..92 743.–92 097…=184 840
——————————————————————–
Kırklareli:………Erkek….Kadın…….Toplam.
Türkçe:…………88535—70137… =159.272
Arnavutça:……394——-283…= 677
Boşnakça:……638——-599…=1237
Bulgarca:……..354——-319…=673
Çerkezce:……..52———-7…= 59
Kıptice:……….261——-250…=511
Kürtçe:……….315——–97…=412
Pomakça:….4 249—–4 578..=8 822
Rumca:…………146———62…=208
Tatarca:…………..78——-39…=117
Yahudice:……….218——-144…=362
Toplam:………95 498–77 119…= 172 697

Kaynak: Trakya İstatistik Yıllığı
Cilt-II   1939
Sayfa: 41-44
Neşriyat No: 139
Arşiv No:0013276
Ayrıntılı Orjinal Liste